Witaj w wolnej szkole Żyrafa

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.

Janusz Korczak

Witaj w wolnej szkole Żyrafa

Czy wyobrażasz sobie szkołę bez dzwonków, oceniania, zadań domowych, rywalizacji, przymusu i strachu? Szkołę, w której każde dziecko może być sobą, a od dorosłych otrzymuje zrozumienie i akceptację? Szkołę, gdzie dzieci są szczęśliwe i uśmiechnięte? 

Właśnie jesteś w takim miejscu!

Dziecko nie zna różnicy między nauką, a zabawą.

Andre Stern

Nasza szkoła działa w oparciu o nurt nowego wychowania, w którym kreatywność, indywidualność i umiejętność formułowania własnych myśli biorą górę nad tradycyjną pedagogiką powszechnie obowiązującą w większości polskich szkół.

W naszej szkole wierzymy, że każdy z nas jest równy. Dorośli i dzieci tworzą społeczność, w której każdy głos jest brany pod uwagę.

Nauczyciele, którzy są dla dzieci mentorami i wsparciem w procesie edukacji dbają o to aby rozwijać w nich wewnętrzną motywację i zainteresowanie tak, aby uczyły się dla siebie, z własnej inicjatywy i potrzeby. Nie stosuje się ocen, kar ani nagród, gdyż najważniejsze jest to, aby dziecko zbudowało pewność siebie przyswajając konkretne umiejętności w odpowiednim dla siebie momencie rozwoju.

Pracujemy w małych grupach lub samodzielnie, dzięki czemu tempo pracy dostosowane jest do indywidualnych możliwości każdego dziecka, a dzieci z nieharmonijnym rozwojem mają możliwość wyrównywania swoich deficytów. 

Dzieci poznają świat przy użyciu ciekawych pomocy edukacyjnych, robiąc eksperymenty i doświadczenia. Dzięki przebywaniu w zróżnicowanej wiekowo grupie rówieśniczej dzieci swobodnie uczą się przez wspólną zabawę, działanie, dzieląc się swoimi pasjami. 

Nauka odbywa się metodą projektów, zabaw, gier edukacyjnych, warsztatów, wycieczek. Dzięki temu ograniczamy siedzenie w ławkach do minimum, a jednocześnie rozwijamy kreatywność i aktywność dzieci. Zawsze, gdy jest to możliwe organizujemy zajęcia na świeżym powietrzu, w naszym ogrodzie lub lesie. 

Ponieważ ważne są dla nas relacje i rodzinna atmosfera chętnie współpracujemy z rodzinami dzieci, które z entuzjazmem uczestniczą w życiu codziennym naszej szkoły. Poza wykwalifikowaną kadrą nauczycielską w procesie nauczania wspierają nas prawdziwi pasjonaci i profesjonaliści w swoich dziedzinach, organizując ciekawe, rozwijające zajęcia tematyczne.

Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.

Maria Montessori

MONTESSORI W NASZEJ SZKOLE

Szczególnie bliska nam jest pedagogika Montessori, którą wykorzystujemy w codziennej nauce. Twórcą tej pedagogiki jest Maria Montessori  pierwsza we Włoszech kobieta lekarz, doktor psychiatrii i antropolog, wizjonerka i prekursorka wolnej edukacji. Metoda ta bazuje na  głębokim szacunku do każdego dziecka, jego naturalnej indywidualności, nastawienie na rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny małego człowieka, miłość do świata i życia w ogóle. 

Podstawą Metody Montessori jest nauczanie wielozmysłowe. Umożliwia to oddziaływanie na wiele zmysłów, co jest warunkiem niezbędnym do powstawania skojarzeń w procesie zdobywania doświadczeń i wiedzy. Pracujemy na materiałach montessori, które : 

  • zachęcają dziecko do nauki poprzez działanie;
  • rozwijają kreatywne myślenie, motorykę oraz angażują  zmysły;
  • stwarzają  możliwość samokontroli. Dziecko ma możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności wykonanego zadania;

Metoda montessori bazuje na “wielkich lekcjach” zwanych opowieściami.

Jest ich pięć : Powstanie Wszechświata, Powstanie Życia na Ziemi, Powstanie Człowieka na Ziemi, Powstanie Pisma, Powstanie Liczb.

Co roku są one przywoływane dzieciom na początku roku szkolnego. Co roku ich poziom jest dostosowywany do wiedzy dzieci. Prezentacje opowieści są nie tylko mówione – uzupełniane są pokazami, eksperymentami, planszami i makietami, które pozwalają dzieciom połączyć informacje z doznaniami sensorycznymi.

Pracując w oparciu o “wielkie lekcje” jest możliwe  pokazanie dzieciom interdyscyplinarności nauk oraz przedstawienie nauki jako całości. Ponieważ cały materiał szkolny jest powiązany z wielkimi lekcjami dzieci bardzo łatwo mogą przechodzić do nauki matematyki, języka i przyrody.

Szkoła przyjazna dzieciom w spektrum autyzmu.

Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego dążeń i zamierzeń. Grzeczne, posłuszne, dobre, wygodne, a bez myśli o tym, że będzie bezwolne wewnętrznie i niedołężne życiowo.

Janusz Korczak

Nasza szkoła ma formę zorganizowanej edukacji domowej, co oznacza, że nasi uczniowie zapisani są do szkoły publicznej współpracującej z nami, która co roku organizuje egzamin sprawdzający wiedzę z podstawy programowej obowiązującej dla danego poziomu. Szkoła ta wydaje także legitymację szkolną oraz świadectwo ukończenia danej klasy.

  • Od września 2020 prowadzimy  6-osobową grupę szkolną, realizującą podstawę programową szkoły podstawowej w zakresie klas I-III 
  • Planujemy kolejne etapy nauki, aż do matury. 
  • Szkoła jest czynna od godziny 7:30 do 15.30
  • Dysponujemy lokalem wyposażonymi w szatnię, łazienki, kuchnię i sale dla każdej grupy. Mamy także podwórko oraz duży ogród.
  • Miesięczny koszt udziału dziecka w naszych zajęciach wynosi 650 zł.

Jeśli chcesz zapisać do nas swoje dziecko wyślij do nas wiadomość na adres: fundacja@zyrafa.org.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia zaprosimy Cię z dzieckiem na rozmowę o wzajemnych oczekiwaniach. Jeśli się zdecydujecie podpiszemy umowę. Rekrutację prowadzimy cały rok, to znaczy, że możesz do nas dołączyć w dowolnym momencie roku szkolnego. 

Wolna Szkoła Żyrafa prowadzona jest przez Fundację Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko. Jesteśmy organizacją non-profit, co oznacza, że nie czerpiemy żadnych korzyści finansowych z naszej działalności. Opłata czesnego służy wyłącznie pokryciu kosztów lokalu, mediów, wynagrodzenia kadry nauczycielskiej oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi. Ponieważ dzieci formalnie są zapisane do szkoły publicznej nie otrzymujemy również dotacji oświatowej.