Witaj w domowym przedszkolu Żyrafa

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.

Maria Montessori

Witaj w domowym przedszkolu Żyrafa

Dążymy aby stworzyć w naszym przedszkolu przyjazne, domowe warunki, tak aby dzieci rozwijały się w sposób swobodny, naturalny zdobywając poszczególne umiejętności i wiedzę w tempie właściwym dla siebie i bez stresu. Chcemy aby nasze dzieci były szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte. Otoczone dobrą opieką, akceptacją, szacunkiem i zrozumieniem. Pragniemy, aby dobrze się u nas bawiły i chętnie do nas przychodziły. Sprzyjamy wyrównywaniu deficytów u dzieci ze spektrum autyzmu. 

Nie próbujemy na siłę uczynić z nich geniuszy, osadzając natłokiem zajęć dodatkowych i wywierając presję aby posiadały określoną wiedzę i umiejętności. 

Zgodnie z pedagogiką montessoriańską wierzymy, że dziecko ma naturalną chęć poznawania świata , najlepiej uczy się w atmosferze wolności i swobody, a najlepsze efekty osiąga wtedy, gdy coś je pasjonuje.W naszym przedszkolu dzieci nie dostają gotowych rozwiązań, ale uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania, doświadczenia i zabawy. Nauczyciel jest przy dzieciach by je wspierać w odkrywaniu własnej drogi. Jest opiekunem, który inspiruje, a nie narzuca. 

Pokazujemy dziecku świat, który stwarza przed nimi wiele możliwości, rozbudzamy ciekawość. Wspieramy dziecięce zainteresowania i pasje. 

Zabawę trzeba traktować poważnie, bo nie istnieje lepsza metoda uczenia się.

Andre Stern

Dzieci pracują przy użyciu ciekawych pomocy edukacyjnych, robiąc eksperymenty i doświadczenia. Zajęcia programowe realizujemy metodą projektów, zabaw, gier edukacyjnych, warsztatów, wycieczek. Wierzymy, że częste obcowanie z przyrodą odgrywają dużą rolę w harmonijnym rozwoju dzieci dlatego zawsze, gdy jest to możliwe organizujemy zajęcia na świeżym powietrzu, w naszym ogrodzie , gdzie dzieci objęte są formą „zielonej opieki”- Hortiterapii oraz mają kontakt ze zwierzętami, którymi się opiekują. 

Ważne są dla nas relacje i rodzinna atmosfera, dlatego zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach rodziny naszych podopiecznych, z którymi realizujemy wspólnie ciekawe projekty. 

Inspiruje nas pedagogika Janusza Korczaka, Jespera Juula, Celestyna Frienta. 

Czerpiemy z Metody projektów, Metody pedagogiki zabawy Klanza, Metody Ruchu Rozwijającego i innych sprawdzonych metod nauczania. Z każdej z nich wybieramy to, co jest dla naszych dzieci najlepsze. 

Nasze przedszkole ma formę zorganizowanej edukacji domowej, co oznacza, że nasze przedszkolaki zapisane są do szkoły publicznej współpracującej z nami. Na zakończenie roku szkolnego szkoła ta wydaje gotowość szkolną dziecka.

Czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić, musimy mu to dokładnie pokazać. Nie możemy dawać zbytecznej pomocy, ale też nie zaniechamy tej koniecznej.

Maria Montessori

  • W programie nauczania wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessori, a w życiu codziennym korzystamy z programu Marshalla B. Rosenberga – Wiedza wzbogacająca życie. 
  • Naukę języka angielskiego prowadzimy w oparciu o Program Mother Goose Time, który jest spójny z założeniami metody Montessori i przygotowany tak, by nauka języka angielskiego mogła odbywać się przy wykorzystaniu różnych umiejętności i zainteresowań dzieci. 
  • Od września 2020 planujemy jedną 6 osobową grupę wczesnoszkolna , realizującą podstawę programową zerówki. 
  • Działamy od poniedziałku do piątku, od 7 do 16
  • Dysponujemy lokalem wyposażonymi w szatnię, łazienki i sale dla każdej grupy. Mamy także ogród z małą zagrodą dla zwierząt
  • Miesięczny czesne za pobyt dziecka wynosi 400 zł. 
  • Umowę podpisujemy na 12 miesięcy