Warsztaty społeczno-emocjonalne

Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny dla dzieci i młodzieży z elementami arteterapii

Arteterapia daje uczestnikom warsztatów możliwość wyrażania swoich emocji. Stwarza sytuacje w trakcie których mogą wypowiedzieć się za pomocą różnorodnych środków artystycznych. Pozwala na pobudzanie wszechstronnego rozwoju oraz na lepsze poznawanie siebie i podnoszenie poziomu samoakceptacji poprzez doświadczanie swoich możliwości i sprawczości. Arteterapia pomaga również rozładowywać negatywne napięcia i agresję.

Warsztaty są przeznaczone dla dzieci i młodzieży mających trudności  w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji. Na warsztatach skupiamy się na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w warsztatach  uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji czy potrzeb i radzenia sobie z nimi bez krzywdzenia siebie i innych.

Rozwijają  różnorodne umiejętności:budowania relacji z rówieśnikami, porozumiewania się z szacunkiem. 

Nasze spotkania  to dla dzieci świetna okazja do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np.  głębokie przeżywanie porażki. Młodzi ludzie uczą się jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zajęcia odbywają się w grupie 6-10 osobowej