Warsztaty Montessori

Warsztaty według pedagogiki Marii Montessori

Twórcą tej pedagogiki jest Maria Montessori  pierwsza we Włoszech kobieta lekarz, doktor psychiatrii i antropolog, wizjonerka i prekursorka wolnej edukacji. 

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Wielkie lekcje

Nasze warsztaty prowadzone są w oparciu o “wielkie lekcje”, są to:

  • Powstanie Wszechświata,
  • Powstanie Życia na Ziemi,
  • Powstanie Człowieka na Ziemi,
  • Powstanie Pisma,
  • Powstanie Liczb.

Każda z lekcji zaczyna się tam, gdzie zakończyła się poprzednia. Jest również odnośnikiem do szczegółowego omawiania następnych działów. Dzieci zyskują świadomość, że człowiek jest na świecie bardzo krótko, ale wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Środowisko. Dzieci uczą się także tego, w jaki sposób ludzie doszli do tego punktu cywilizacji, w którym są oraz że one same są odpowiedzialne za Świat. Warsztaty Wielkich Lekcji dają to, czego brakuje w szkole konwencjonalnej – pokazanie interdyscyplinarności nauk oraz przedstawienie nauki jako całości. Dzięki tej wiedzy, dzieci poznają empirycznie Teorię Wielkiego Wybuchu, Teorię Ewolucji oraz Historię Cywilizacji.

Pracujemy na materiałach montessori, które : 

  • zachęcają dziecko do nauki poprzez działanie;
  • rozwijają kreatywne myślenie, motorykę oraz angażują  zmysły;
  • stwarzają  możliwość samokontroli. Dziecko ma możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności wykonanego zadania;

Pracując na materiałach montessoriańskich dzieci mogą wyrównywać braki edukacyjne, ćwicząc gramatykę, kaligrafię lub zagadnienia matematyczne.

Na zajęcia zapraszamy dzieci uczące się w klasach I-III szkoły podstawowej.