Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej została stworzona w końcu lat sześćdziesiątych przez dr Annę Jean Ayres, psycholog i terapeutę zajęciowego w Stanach Zjednoczonych.

Integracja Sensoryczna ma na celu kształtowanie prawidłowego odbioru wrażeń sensorycznych, czyli bodźców zarówno z wewnątrz organizmu, jak i ze świata zewnętrznego, które płyną z receptorów do mózgu. Wspomaga kształtowanie umiejętności stworzenia prawidłowej odpowiedzi mózgu z otrzymanej informacji ze wszystkich zmysłów przy wpływie czynników zewnętrznych.

Terapia SI wpływa na zmianę zachowania dziecka w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.