Nasz zespół

Nasz zespół


Marta Wawrzyniak

Prezes Fundacji, księgowa

Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: I stopnia z Finansów i polityki pieniężnej, studia II stopnia z Publicystyki ekonomicznej i public relations, oraz III stopnia z Ekonomii ( w przyszłości ma w planie napisanie i obronę pracy doktorskiej z zakresu Ekonomii Społecznej). Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w księgowości, analityce finansowej oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. 

Jestem mamą prawie 11-sto letniego Konrada. To on był głównym powodem, dla którego podjęłam się, wspólnie z Martą, założenia fundacji. Przez 8 lat szukałam odpowiedzi na pytanie, dlaczego mój syn nie czuje się dobrze w gronie rówieśników, bawi się sam, codziennie w te same zabawy, używa cytatów z reklam i uwielbia spędzać czas z dorosłymi. Po kilkudziesięciu wizytach u różnych specjalistów trafiliśmy na neurolog w Głogowie, która od razu skierowała nas na odpowiednie tory. Nie jestem psychologiem ani pedagogiem, ale jestem matką, która marzy o tym, żeby jej syn był najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Szkoła integracyjna okazała się dla Konrada nieodpowiednim miejscem, w którym z każdym dniem czuł się gorzej. Dopiero sytuacja „covidowa” pokazała, że syn zrobił ogromne postępy w nauce, pracując w spokoju w domu. Zmiana szkoły na edukację domową była pierwszym krokiem w kierunku zmiany na lepsze.

 •  Biznesplan Przedsiębiorstwa Społecznego. 
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem Społecznym. 

Marta Drewniak

Wiceprezes Fundacji, terapeuta, edukator

Terapeutka Zajęciowa, terapeuta ręki. Terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej ze specjalizacją terapia i diagnoza. Certyfikowana trenerka umiejętności społecznych. Ukończyła szkolenie Metody „Kids’ Skills” i „Jestem z Ciebie Dumny” w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz kurs pedagogiki montessori. Zajmuje się prowadzeniem zajęć z rozwoju psychoruchowego dziecka. Aktualnie w trakcie szkolenia Terapii Neuro Taktylnej metodą MNRI® dr Swietłany Masgutovej.

Jak większość rodziców dzieci w spektrum autyzmu po diagnozie skoncentrowałam się na zapewnieniu dzieciom jak najlepszych warunków do edukacji i rozwoju. Niestety pierwsze lata poszukiwań były pełne błędów i porażek. Punktem przełomowym w moim życiu był udział w „Letniej Szkole Prodeste” dla rodziców. Tam całkowicie zmieniłam sposób swojego myślenia i pojmowania autyzmu oraz rodzicielstwa. To właśnie dzięki fascynacji pedagogiką empatii, rodzicielstwem bliskości i terapii w nurcie niedyrektywnym postanowiłam wspólnie z Martą założyć Fundację Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko i kształcić się dalej w obszarze pracy z dziećmi. Moim marzeniem jest aby już żaden rodzic dziecka w spektrum nie był sam, a nasze dzieci miały dostęp do przyjaznej edukacji i zajęć terapeutycznych opartych na szacunku i zaufaniu.

 • Diagnoza spektrum autyzmu. 
 • Sensoryka w pracy z dzieckiem.
 • Zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych pomocny w leczeniu skolioz oraz wad postaw ciała.
 • Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą (SensArte Centrum Arteterapii).
 • Arteterapia w pracy z dziećmi – Jak wspierać rozwój dzieci poprzez działania twórcze (SensArte Centrum Arteterapii).
 • Teatroterapia i arteterapia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (SensArte Centrum Arteterapii).
 • Letnia Szkoła Dla Rodziców dzieci w spektrum autyzmu  (Fundacja Prodeste).
 • III Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa „Inny – nie gorszy”.
 • Pokochaj Autyzm (Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik).
 • NVC w edukacji.


Aleksandra Zarzecka

Pedagog, nauczyciel wczesnoszkolny, terapeuta

Absolwentka WSPiA w Poznaniu, z wykształcenia oligofrenopedagog, wychowawca i nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny. Ukończyła  kurs pedagogiki montessori i certyfikowane szkolenia  muzykoterapii naturalnej i organicznej. Jest praktykiem Gimnastyki Mózgu Dennisona, w trakcie studiów terapia i edukacja osób w spektrum autyzmu. 

Już od pierwszych kontaktów z dziećmi byłam pewna, że chcę uczestniczyć w  ich rozwoju, czerpać z ich ciekawości świata i podsycać chęć poznawania nowych rzeczy. Świat widziany oczami dziecka jest światem fascynującym, za którym jako dorośli tęsknimy. Korzystając z doświadczenia innych pedagogów rozpoczęłam poszukiwanie metody pracy, która będzie przyjemna, interesująca i przede wszystkim skuteczna. Spotkanie z pedagogiką Montessori było przełomowym momentem, który wskazał mi kierunek w jakim chcę działać jako nauczyciel. Rozwój w zakresie pedagogiki specjalnej umożliwił mi zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwalają na usprawnienie procesu edukacyjnego dzieci ze specjalnymi potrzebami. Współpraca z Fundacją Żyrafa dała mi szansę na praktykowanie ulubionej metody pracy w pracy z niesamowitymi umysłami podopiecznych szkoły.

 • Sensoplastyka – trener 1 stopnia.
 • Plastyka Ekspresywna.
 • Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga.
 • Terapia przez zabawę.
 • Terapia ręki jako element pracy z dziećmi z trudnościami grafomotorycznymi.
 • Terapia dziecka z autyzmem.
 • Seminaria Inspirujące Familylab.

Ewelina Telicka-Kaczmarek

Psycholog, terapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza  w Poznaniu ze specjalizacją psychologia kliniczna oraz psychologia edukacji.Ukończyła pierwszy stopień terapii systemowej na WTTS. Posiada uprawnienia terapeuty ręki i terapeuty Terapii Tomatisa.

Jestem żoną, mamą trójki dzieci i psychologiem. W swojej pracy pomagam dzieciom w ich rozwoju, a także wspieram rodziców w trudnym zadaniu, jakim jest wychowanie. Interesuje mnie Integracja Sensoryczna, Porozumienie bez Przemocy, Rodzicielstwo Bliskości oraz szeroko rozumiany rozwój emocjonalny. Piszę także artykuły do lokalnego czasopisma. Lubię odkrywać piękne miejsca w okolicy, eksperymentować z dziećmi w kuchni i wypiekać słodkości dla bliskich.


Małgorzata Biernat

Nauczyciel, terapeuta

Ukończyła studia magisterskie o kierunku nauczanie początkowe  oraz studia podyplomowe o kierunkach: zarządzanie oświatą, matematyka dla nauczycieli,  terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, terapia osób z autyzmem. Posiada 36 – letnim staż pracy. Przez 20 lat była wicedyrektorem w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Przez wiele lat uczyła w klasach początkowych, w klasach starszych matematyki, a także była nauczycielem wspomagającym w klasach integracyjnych. Obecnie pracuje jako nauczyciel specjalista. W naszej fundacji prowadzi terapię dla dzieci w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną.

 Jestem nauczycielem z powołania, nie wyobrażam sobie innej pracy. Pochodzę z rodziny nauczycielskiej,  w której od czterech pokoleń króluje ten trudny zawód.


ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNY

Aneta Pawlicka 

Psycholog, psychotraumatolog, diagnosta

Absolwentka studiów magisterskich na UAM w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności psychologia sądowa. Zrealizowała III etapowe szkolenie – psychotraumatologia praktyczna, wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej i psychotraumatologia specjalistyczna w Fundacji Pomorskiej Centrum Psychotraumatologii we współpracy z Monachijskim Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej. Brała udział w standaryzacji Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS, Depresji CDI2, Adhd Conners3. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe, min. jako psycholog szkolny, wykładowca, psycholog w Ośrodku adopcyjnym, biegły sądowy. Pracuje z rodzinami i dziećmi z całościowym zaburzeniem rozwoju.

 • Diagnoza Spektrum Autyzmu.
 • Jak opiekować się dzieckiem, które doświadczyło traumy.
 • Akademia ochrony przed przemocą – jak edukować dzieci i młodzież.
 • Już wiem co robić! – Edukacja dzieci i rodziców w zakresie ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem.
 • Neurobiologiczne mechanizmy zmian strukturalnych i funkcjonalnych w organizmie dziecka po doświadczeniu traumy oraz biomedyczne i psychologiczne następstwa traumy.
 • Model oraz standardy diagnozy i oddziaływań wobec posttraumatycznych zmian i zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży.

Anna Kasprzak

Lekarz psychiatra, psychoterapeuta

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom lekarza specjalisty psychiatry uzyskała w 2008 roku. W 2018 roku zdała egzamin specjalizacyjny z seksuologii, uzyskując tytuł seksuologa.

Zdobyła Certyfikat specjalisty terapii uzależnień oraz Certyfikat specjalisty terapii środowiskowej. Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej oraz Kurs  Atestowany Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem PTP oraz PTPŚ. 

Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz jako lekarz konsultujący w oddziałach szpitalnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Zakładu Terapii Nerwic „Empatia” w Lesznie. Współprowadziła w ramach kontraktu z NFZ Poradnię Zdrowia Psychicznego „Sensorium” w Lesznie.


Hanna Adamczak 

Logopeda, neurologopeda

Posiada uprawnienia terapeuty manualnego w logopedii, ukończyła szkolenie zawodowe Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii Kinesiotaping medyczny. Prowadzi w prywatny gabinet logopedyczny/neurologopedyczny. Pracowała jako wykładowca, szkoleniowiec. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, adhd, zespołem aspergera.

 • Dyzartria wyzwaniem dla logopedy.
 • Zaburzenia mowy a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego.
 • Masaż logopedyczny – podejście praktyczne.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapie i edukacje ku wyrównaniu szans”.