Misja

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.

Janusz Korczak

Misja

Naszą misją jest szerzenie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego, opartego na koncepcji szkoły bez narzuconego przymusu, a skupione na naturalnej chęci do nauki i ciekawości do poznawania świata przez dzieci.

Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń do nauki i wszechstronnego rozwoju dostosowaną do potrzeb dzieci, w tym szczególnie dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu.

Wspieramy wzajemny szacunek oraz równouprawnienie dzieci i dorosłych. Stawiamy na dobre relacje, zaufanie, traktowanie podmiotowe i dialog. Promujemy tolerancje i unikanie przemocy.

Wzmacniamy w dzieciach poczucie własnej wartości, świadomości swoich cech, możliwości i szans.
Dążymy do tego aby nasze dzieci, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w przyszłości były samodzielnymi, niezależnie myślącymi i świadomie dokonującymi wyborów bezinteresownymi dobrymi ludźmi.

W swojej działalności opieramy się na dobrych praktykach pedagogicznych Marii Montessori, Janusza Korczaka, Jespera Juula , Marshalla B. Rosenberga oraz sprawdzonych metodach nauczania.

Zależy nam na współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym działającymi na rzecz upowszechnienia i popularyzacji alternatywnych i innowacyjnych form edukacji. Dlatego planujemy interesujące szkolenia zarówno dla rodziców jak i wszystkich osób zawodowo pracujących z dziećmi.