Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Rodzice często mogą czuć się bezradni wobec zmian w zachowaniu swoich dzieci, które obserwują. Dzieci inaczej niż osoby dorosłe postrzegają rzeczywistość. Inaczej też okazują swoje emocje i potrzeby. Uświadomiwszy sobie jakie problemy ma dziecko i poznawszy jego przyczyny zaburzeń zachowania, dopiero wówczas możemy mu służyć pomocą.

Prowadzimy konsultacje psychologiczne z zakresu problemów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dzieci przedszkolnych. Jeśli coś cię niepokoi w zachowaniu dziecka zapraszamy do kontaktu.