Gimnastyka Dennisona

Gimnastyka Dennisona

Metoda Dennisona to forma zajęć przeznaczona głównie dla dzieci, które mają problemy z nauką. W obecnych czasach, zdominowanych przez elektronikę i samochody, wiele dzieci ma ograniczony spontaniczny ruch. Wpływa to nie tylko na rozwój motoryczny dziecka, ale także na jego pamięć, koncentrację, wzrok i słuch. Ćwiczenia metodą Dennisona, stosowane długotrwale i systematycznie, stwarzają podstawy do efektywnego przyswajania wiedzy, wspomagają intelektualny i emocjonalny rozwój dziecka oraz pomagają mu przezwyciężać jego problemy.

Metoda stanowi zbiór określonych ćwiczeń ruchowych oraz statycznych pozycji ciała, których wykonywanie jest zalecane w celu poprawy zdolności uczenia się. Jest również nazywana gimnastyką mózgu (ang. Brain Gym®) lub kinezjologią edukacyjną (ang. Educational Kinesiology – Edu-K).

Metoda polega na integracji umysłu i ciała za pomocą zorganizowanych ruchów. Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania.

Oparta jest na trzech prostych założeniach:

  • nauka jest naturalną, przyjemną sferą działalności każdego człowieka,
  • w naszym ciele ukryte są blokady, które utrudniają nam naukę,
  • właściwe rozpoznanie blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu