Diagnoza

Diagnoza 

Prowadzimy diagnozę dzieci i młodzieży w kierunku spektrum autyzmu (ASD)

Diagnoza obejmuje:

  • zebranie wywiadu od rodziców
  • obserwację diagnostyczną dziecka w grupie
  • obserwację dziecka z rodzicami
  • obserwację dziecka w kontakcie ze specjalistą
  • konsultację lekarską 
  • analizę zgromadzonego materiału diagnostycznego
  • przekazanie diagnozy

Po zakończeniu procesu diagnostycznego otrzymają państwo opinię z opisem funkcjonowania dziecka i zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem oraz uzasadnieniem postawionego rozpoznania wraz ze wstępnymi zaleceniami dotyczącymi pracy z dzieckiem.

Nasz zespół diagnostyczny tworzą: Lekarz psychiatra, psycholog, pedagog, terapeuta, neurologopeda