Seminarium Family Lab

Dziecko, podobnie jak człowiek dorosły, na ogół czuje się bezwartościowe, nieodpowiedzialne, nieporadne, głupie i nieudolne, kiedy się je nieustannie bombarduje zasadami. A gdy spotka się z szacunkiem, staje się znacznie bardziej skore do współpracy.

Zapraszamy serdecznie na Seminaria inspirujące. Są to półtoragodzinne spotkania w grupie, których celem jest zainspirowanie dorosłych do zweryfikowania własnego podejścia do rodzicielstwa, wychowania, swojej pracy z dziećmi lub – szerzej – relacji z innymi.

Oferujemy cykl 6 inspirujących seminariów dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, o tematyce:

O skutecznym przywództwie, autorytet dorosłego, jak być liderem

„DOROSŁY JAK LATARNIA MORSKA”

Jako rodzice, opiekunowie wychowawcy towarzyszymy dzieciom w pierwszych kilkunastu latach ich życia. Dzieci są kompetentne, ale brakuje im życiowego doświadczenia, które możemy zaoferować im my – dorośli.

Wychowując dziecko, towarzysząc mu, odnosimy się przede wszystkim do własnych doświadczeń: powielamy podejście naszych rodziców lub odrzucamy to, co nam nie służyło. To nie wystarczy, by budować jakościową relację i mądrze towarzyszyć.

Warto dobrze rozpoznać swoje wartości. Warto też wiedzieć na czym oprzeć autorytet w czasach, w których tyle mówi się o jego kryzysie. 

O budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci jak i u dorosłych

„JESTEM OK TAKI JAKI JESTEM”

Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala rozwijać swój potencjał, wykorzystywać własne talenty, ale jest również ważne w naszym życiu społecznym. To dzięki niemu budujemy jakościowe i satysfakcjonujące relacje z ludźmi, funkcjonujemy zgodnie z wartościami. Poczucie własnej wartości stanowi też psychospołeczny system odpornościowy człowieka. Nasze własne poczucie wartości mogło być nadszarpnięte w toku socjalizacji – przez opinie bliskich, niekonstruktywną krytykę, skupianie uwagi na błędach. Poczucie wartości jest kluczowe w rozwoju dziecka. Chroni je przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska – zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd. Warto wiedzieć, jak towarzyszyć dziecku w sposób konstruktywny – wspierać budowanie własnej wartości, ale nie „rozpuszczać”. Odróżniać poczucie własnej wartości od pewności siebie. Komunikować się, dając bezcenne informacje zwrotne dla dziecka, a przy okazji – dowiadywać się więcej o sobie!

O stawianiu granic

„SZTUKA MÓWIENIA NIE Z CZYSTYM SUMIENIEM”

„Nie dostaniesz”, „nie wolno”, „nie zgadzam się”, „nie kupię ci”, „nie ma”. Często słyszeliśmy takie komunikaty w dzieciństwie. Jako dorośli – rodzice, opiekunowie, wychowawcy – chcemy robić zupełnie odwrotnie. Zgadzamy się na wiele rzeczy, pozwalamy decydować, nie dbając o siebie i… dzieci.
Konsekwencje pozwalania „na wszystko” są duże. Dziecko traci możliwość poznania autentycznego dorosłego, znika możliwość stawiania i bronienia, pilnowania własnych granic. W końcu zrzucamy na dziecko odpowiedzialność za nasze decyzje…
W czasie seminarium przyjrzymy się temu, co ukrywa się za „nie”. Zastanowimy się, jak mówić je z „czystym sumieniem” – bez wyrzutów sumienia. Przyjrzymy się „nie” ze strony dziecka – może to ważny komunikat o jego potrzebach, jego osobowości, który na co dzień pomijamy?

O agresji

„AGRESJA NOWE TABU”

Świadomość tego, jak działa agresja, skąd się bierze i czemu służy, pozwala wykorzystać ją w sposób konstruktywny. Unikanie wszelkiego kontaktu z agresją często prowadzi do całkowitego braku kontaktu z własną siłą. Choć najchętniej wyeliminowalibyśmy ją z własnego życia, dla wszystkich będzie lepiej, kiedy nauczymy się o niej rozmawiać i zaczniemy ją rozumieć.

O relacjach w szkole

„DZIECKO W SZKOLE”

Świat wokół się zmienia w szybkim tempie. Niezmienna w tym wszystkim pozostaje… szkoła. W tym rozdźwięku warto towarzyszyć dziecku tak, by jak najlepiej radziło sobie z wyzwaniami edukacji szkolnej.
Edukacja szkolna jest powszechnym doświadczeniem  i obowiązkiem dzieci w Polsce. Pole manewru rodziców sprowadza się zazwyczaj do wyboru najlepszej – z ich punktu widzenia – szkoły.
Niektórzy rodzice gotowi są płacić za edukację prywatną lub decydują, że ich dziecko w ogóle nie będzie uczęszczać do szkoły – to pokazuje, jak bardzo zmieniły się oczekiwania w tym obszarze.
Jak oddać dziecku odpowiedzialność za edukację szkolną, jednocześnie nie pozostawiając go samego? Jak funkcjonować w triadzie ja – moje dziecko – szkoła?

O nastolatkach

„NASTOLATKI, KIEDY KOŃCZY SIĘ WYCHOWANIE”

Jak zrozumieć kogoś, kto teraz tak bardzo różni się ode mnie – dziwnie się ubiera, ma dziwną fryzurę, słucha zupełnie niezrozumiałej dla mnie muzyki i komunikuje się półsłówkami? Jak być mądrym rodzicem nastolatka? Jak zaoferować mu swoje wsparcie, żeby mógł z niego skorzystać? Gdzie stawiać teraz granice? Na co pozwalać? Jak rozmawiać o szkole?

Im więcej tego rodzaju pytań postawią sobie rodzice dorastającego dziecka, tym większa szansa, że przez nastoletni wiek swoich dzieci przejdą razem konstruktywnie. W stereotypowym postrzeganiu kontakt z nastolatkiem to ciągłe konflikty, kłótnie. Silne zaznaczanie swojej odrębności, inności, której dorosły nie chce lub nie potrafi zrozumieć. Istotą mądrego towarzyszenia nastolatkowi jest zbudowanie z nim dobrej, jakościowej relacji, opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Seminaria opracowane zostały w oparciu o pedagogikę Jespera Juula

Duński terapeuta rodzinny i pedagog, europejski autorytet w dziedzinie wychowania dzieci. Kieruje siecią poradni wychowawczych Family-Lab International w ponad piętnastu krajach świata. Prowadzi wykłady, seminaria i warsztaty dla rodziców.

Studiował historię, filozofię i historię idei na Uniwersytecie w Aarhus. Już w czasie studiów pracował w opiece społecznej. Na jednym z kursów dokształcających poznał amerykańskiego psychiatrę Waltera Keplera, z którym nawiązał bliską współpracę. W 1979 roku założyli Skandynawski Instytut Kemplera, którym kształcili przyszłych pedagogów. Po kilku latach Juul przejął kierowanie Instytutem i sprawował tę funkcję aż do 2004 roku.

W 2007 roku Jesper Juul założył Family-Lab International, które ma swoje placówki nie tylko w Europie, ale także w Ameryce Południowej. Jego celem jest niesienie pomocy rodzicom i dzieciom poprzez popularyzowanie idei wychowania opartej na wzajemnym szacunku wszystkich członków rodziny.

Bogate doświadczenie terapeutyczne umożliwiło Juulowi sformułowanie nowego paradygmatu w dziedzinie wychowania, który został wyłożony w książce „Twoje kompetentne dziecko”. Stoi on w opozycji zarówno do wychowania autorytarnego, jak i tzw. wychowania bezstresowego. Daje szansę na zrozumienie zachowania dzieci we współczesnym świecie i stanowi wskazówkę dla rodziców szukających zdrowych relacji z dziećmi.

Seminaria poprowadzi certyfikowana trenerka Family Lab Marlena Solska

Program szkolenia

  1. dzień I (21 sierpień) od 10 do 11.30 seminarium „DOROSŁY JAK LATARNIA MORSKA”, przerwa kawowa, od 11.45 do 13.15 seminarium „JESTEM OK TAKI JAKI JESTEM”, dyskusja
  2. dzień II (22 sierpień) od 10 do 11.30 seminarium „SZTUKA MÓWIENIA NIE Z CZYSTYM SUMIENIEM”, przerwa kawowa, od 11.45 do 13.15 seminarium „AGRESJA NOWE TABU”, dyskusja
  3. dzień III (23 sierpień) od 10 do 11.30 seminarium „DZIECKO W SZKOLE”, przerwa kawowa, od 11.45 do 13.15 seminarium „NASTOLATKI, KIEDY KOŃCZY SIĘ WYCHOWANIE”, dyskusja

Koszt uczestnictwa

  • cykl 6 seminariów 350 zł
  • pojedyncze seminarium 60 zł

Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w seminariach wystawiony przez Family Lab.

Minimalna ilość uczestników 10 osób.

Miejsce spotkania

64-115 Wilkowice (k. Leszno), ul. Parkowa 1.

Zapisy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem fundacja.zyrafa.edukacja@gmail.com