Home

Im człowiek młodszy, tym bardziej jest świadomy swoich potrzeb.

Marshall B. Rosenberg
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka

Poznajmy się

Jesteśmy rodzicami dzieci w spektrum autyzmu. To właśnie dla nich powstała Fundacja Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko.

Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń do nauki i wszechstronnego rozwoju dostosowaną do potrzeb dzieci, w tym szczególnie dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu. 

Dlatego nasza Fundacja  stworzyła szkołę Żyrafa i prowadzone przy niej Centrum Wspierania Rozwoju dziecka, które mają za zadanie wspomóc rozwój i kreatywność wszystkich dzieci, które niekoniecznie wpisują się w określone schematy.

Kluczowe jest dla nas podmiotowe traktowanie dzieci  dlatego wszystkie nasze działania prowadzone są w nurcie podążania za dzieckiem i jego potrzebami oraz poszanowaniem jego uczuć.

Marta Drewniak
Marta Wawrzyniak

Żyrafa 

Czy wiecie, że żyrafa jest zwierzęciem, które oprócz najdłuższej szyi ma również największe serce w stosunku do swojej masy ciała? 

Ze względu na długą szyję, żyrafa może widzieć na duże odległości i objąć wzrokiem cały horyzont. Spogląda na świat z szerokiej perspektywy – widzi więcej niż inni. Dzięki wielkiemu sercu żyrafa może mówić językiem miłości. Odnosi się z empatią i szacunkiem do każdego. 

Pomyśleliśmy, że właśnie żyrafa może być symbolem naszej działalności, czyli wychodzenia poza horyzont  i szukania zawsze najlepszych rozwiązań wspierających naukę i rozwój dzieci. Rozwiązań, w których ważne są potrzeby i uczucia dziecka, a nie tylko wiedza, którą ma zdobyć.